Övrigt

Adress

I Ur och Skur Villa Villekulla fsk
Plommonvägen 175
741 31 Knivsta

TeleFON

018-34 54 00


Email

rektor@villavillekulla.nu


föräldrainsatser

Förskolan är föräldradriven och ger dig som förälder en möjlighet till delaktighet och medinflytande i ditt barns vardag. Som förälder känns det tryggt att genom sin delaktighet i verksamheten, lära känna sitt barns pedagoger, kompisar och alla andra föräldrar på förskolan.

Städning

Förskolan städas dagligen av en städfirma. En gång per termin är det storstädning, då varje familj ansvarar för ett visst städområde, t.ex att tvätta förskolans utklädningskläder.

Planeringsdagsvikarie

En eftermiddag i månaden har pedagogerna barnfri planering mellan 12:15 och 17:00. Då har fyra föräldrar jourtjänst och tar hand om verksamheten under eftermiddagen. Detta infaller ca en gång per år och familj.

Planeringsdagar

Tre dagar per år (två på ht en och på vt) är förskolan stängd då pedagogerna har planeringsdag. Förskolechefen meddelar aktuella datum i god tid.

Arbetsgrupper

En dag (lördag eller söndag) per termin är det fixardag. Vilket innebär att en förälder från varje familj tilldelas en arbetsuppgift som man jobbar med att iordningställa ute eller inne på förskolan. Det kan vara allt ifrån att rensa en rabatt till att sätta upp en hylla eller att måla om i ett rum.

Fester

Föreningen försöker ordna några fester varje år:

  • Höstgrillning
  • Julgransplundring
  • Avslutningfest för 6-åringarna


Styrelsen 

Ordförande:

Peter Löwendahl

Kassör

Micaela Wiik

Vice Ordförande

Cecilia Lönn

Sekreterare 

Marcus Stålhammar

Personalansvarig

Vera Wallmo

Personalrepresentant

Jessica Lindberg

© I Ur och Skur VillaVillekulla Förskola